De BV structuur van onze groep wordt momenteel vereenvoudigd, hetgeen ook consequenties heeft voor de verschillende pensioenregelingen binnen de groep. Een complexe materie waarbij we

Lees verder >

Lijfrente zelf beleggen

De ondernemer kan zijn pensioen opbouwen met lijfrente producten. Binnen het lijfrente product bouw je een kapitaal op. Op de pensioendatum wordt het kapitaal omgezet in een uitkering.

Lijfrente producten bestaan in allerlei varianten. De meest gangbare zijn:

  • variabele rente
  • vaste rente gedurende een vaste looptijd
  • beleggen in fondsen
  • vrij beleggen

Lijfrente variabele rente

In feite bestaat het product uit een geblokkeerde spaarrekening. Daarop wordt een variabele rente vergoed. De rente wordt periodiek bijgeschreven.

Lijfrente vaste rent

In feite bestaat het product uit een geblokkeerde spaarrekening. Daarop wordt een vaste rente vergoed gedurende een vaste looptijd. De rente wordt periodiek bijgeschreven en wordt meestal rentedragend tegen de dan geldende variabele rente.

Lijfrente beleggen in fondsen

Verschillende aanbieders bieden een selectie aan beleggingsfondsen. Meestal zijn het huisfondsen van de aanbieder zelf. Sommige aanbieders bieden indexfondsen en richten zich op lage kosten.

Lijfrente vrij beleggen

Het is tegenwoordig mogelijk om vrij te beleggen binnen een lijfrenteproduct. U bent volledig vrij in de selectie van effecten, beleggingsfondsen en opbligaties. Daarmee kunt u uw eigen portefeuille samenstellen. Ook is het binnen dit product mogelijk om te beleggen met een garantiekapitaal.

Bij Next Level Pensioenadvies helpen wij u graag met de selectie van het best passende lijfrente product. Wij hebben geen banden met aanbieders van producten en zijn volledig vrij om te adviseren op basis van uw wensen en behoefte.

JA, IK WIL GRAAG CONTACT MET EEN PENSIOENADVISEUR…