Voor mijn pensioen voor mij als ZZP-er heb ik een afspraak met een pensioenadviseur van Next Level Pensioenadvies in Den Haag. Van tevoren wordt gevraagd

Lees verder >

Echtscheiding en pensioen

Een echtscheiding is een ingewikkeld proces. Uw ex-partner heeft veelal recht op 50% van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Daarnaast heeft de ex-partner recht op het partnerpensioen.

In sommige gevallen betekent dit dat meer dan 100% van de pensioenvoorziening moet worden gebruikt om het pensioen van de ex veilig te stellen. De pensioenverevening kan daarmee het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen.

“Hoe regelt u uw pensioen bij een echtscheiding?”

Het verdelen van het pensioen in eigen beheer bij een echtscheiding blijft een vervelende zaak. Er moet veel geregeld worden. Niet leuk, wel noodzakelijk. Met Next Level Pensioenadvies schakelt u een deskundig adviseur in die úw belangen behartigt en gemotiveerd is om de beste oplossing te vinden. We maken de dingen niet moeilijker dan ze al zijn. We zorgen voor passende oplossingen. En we controleren of gemaakte afspraken nagekomen worden.

Lees verder >

JA, IK WIL MEER INFORMATIE OVER ECHTSCHEIDING EN PENSIOEN…