Next Level Pensioenadvies is een prettig adviesbureau. De pensioenadviseur is deskundig, maar vooral persoonlijk betrokken. Mijn pensioenadviseur Bas Kortenbach heeft zich écht in onze situatie

Lees verder >

Voor de echtscheiding

Heeft uw ex partner recht op verevening van het door u opgebouwde pensioen? Wat betekent dit voor u?

Er zijn veel zaken waarvan u bij een echtscheiding beter vóóraf op de hoogte kunt zijn, dan in een latere fase. Als ondernemer of DGA kunt u daarom uw pensioenzaken het beste vooraf of tijdens uw huwelijk goed regelen. Dat voorkomt veel discussies en gedoe mocht u in de toekomst onverhoopt gaan scheiden. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over het (deels) afstorten van het pensioen in eigen beheer. Misschien is conversie een aantrekkelijke optie. Next Level Pensioenadvies informeert en adviseert u over alle mogelijkheden.

Gaat u binnenkort scheiden? Maar heeft u tijdens uw huwelijk geen of onvoldoende afspraken gemaakt over de pensioenverevening? Schakel ons dan snel in, zodat wij direct kunnen beginnen om de mogelijke schade te beperken. We vertellen u precies wat uw rechten en plichten zijn. We maken úw belangen inzichtelijk en bepalen een strategie. Wij ondersteunen u van A tot Z tijdens het gehele echtscheidingsproces.

JA, IK WIL GRAAG MEER WETEN OVER DE GEVOLGEN VAN ECHTSCHEIDING…