Ik wil Bas  Kortenbach ontzettend bedanken voor zijn vakkundige hulp bij het omzetten van pensioen in eigenbeheer naar een pensioen voor mijzelf na de scheiding.

Lees verder >

Na de echtscheiding

Bent u gescheiden en vraagt u zich soms wel eens af of uw pensioenzaken goed geregeld zijn? Worden afspraken uit het scheidingsconvenant niet of niet goed nagekomen? Middels een second opinion geven wij u achteraf een duidelijke beoordeling over de stand van zaken.

Als pensioenspecialist kunnen wij u bij Next Level Pensioenadvies precies vertellen wat uw rechten en plichten na de echtscheiding zijn. Wij kunnen tevens een bemiddelende rol spelen wanneer zaken niet nagekomen worden. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering van de pensioenverevening of conversie.

Bent u gescheiden en is uw ex onlangs overleden? Wellicht heeft u recht op een nabestaandenpensioen…

JA, IK WIL GRAAG EEN SECOND OPINION OP MIJN PENSIOENZAKEN…