Next Level Pensioenadvies is een prettig adviesbureau. De pensioenadviseur is deskundig, maar vooral persoonlijk betrokken. Mijn pensioenadviseur Bas Kortenbach heeft zich écht in onze situatie

Lees verder >

Second opinion

Als ondernemingsraad is het uw de taak de belangen van de werknemers in u organisatie te behartigen, ook wat betreft het pensioen. Gaat uw organisatie de bestaande pensioenregeling veranderen? Of is er sprake van een fusie of overname en worden de pensioenregelingen geharmoniseerd? Ligt er een pensioenvoorstel en vraagt u zich af wat het precies betekent voor uw collega’s? Als ondernemingsraad moet u kennis van zaken hebben.

Second opinion geeft zekerheid

Bij Next Level Pensioenadvies helpen wij u inzicht te krijgen in de pensioensituatie en de mogelijke risico’s die de werknemers daarbij lopen. Dat doen we door een second opinion uit te voeren. Als er al een voorstel voor een pensioenregeling ligt, beoordelen we dat. We bekijken of het voorstel past bij u en bij de organisatie. We attenderen u op zaken die niet goed geregeld zijn. We zoeken passende alternatieven, die u als ondernemingsraad vervolgens weer binnen de organisatie op tafel kunt leggen.

JA, IK WIL CONTACT MET EEN PENSIOENADVISEUR…