Op mijn vraag per e-mail heb ik een snelle en duidelijke inhoudelijke reactie gekregen van de pensioenadviseur. Hier kan ik zeker verder mee! Dhr. Boersma

Lees verder >

Harmonisatie pensioenregelingen

Bij een fusie of overname speelt u als ondernemingsraad een belangrijke rol. Uw eigen organisatie zal samen met de fuserende partij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden én pensioenregelingen voor ogen hebben. De verkrijgende werkgever is echter niet in alle gevallen verplicht de pensioenverplichtingen en -rechten over te nemen.

Instemmingsrecht bij fusie

Om uw instemmingsrecht toe te kunnen passen is het allereerst belangrijk te weten welke fusievorm beide organisaties gaan hanteren. Dat is bepalend voor de gevolgen van de arbeidsovereenkomsten en harmonisatie van pensioenregelingen.

Advies over harmonisatie

Bij Next Level Pensioenadvies beschikken we over jarenlange ervaring met fusie- en overnametrajecten en de daarbij horende harmonisatie van pensioenregelingen. In duidelijke taal adviseren wij uw OR over deze complexe materie.

JA, IK WIL CONTACT MET EEN PENSIOENADVISEUR…