In april 2013 is door Next Level Pensioenadvies  een onderzoek uitgevoerd naar mijn pensioen in eigen beheer.  Ik had echter door de jaren heen mijn

Lees verder >

Gerechtelijke deskundige pensioen

Bas Kortenbach is actief als gerechtelijk deskundige op het gebied van pensioen in echtscheidingszaken. Hij heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding voor gerechtelijk deskundigen doorlopen van Postacademisch Onderwijs Leiden en is aangemeld voor registratie in het Landelijk Register van gerechtlijk deskundigen.

Met zijn achtergrond is Bas Kortenbach goed op de hoogte van de positie van de gerechtelijk deskundige in het juridische proces. Tezamen met zijn specialisatie op het gebied van pensioen in eigen beheer is Bas Kortenbach uitstekend toegerust om helderheid te brengen in de pensioenvraagstukken die kunnen spelen in een echtscheidingssituatie.

Met zijn pro-actieve en oplossingsgerichte aanpak kan Bas Kortenbach in uw echtscheidingsproces de mogelijke oplossingen verkennen zodat u en uw ex-partner de noodzakelijke keuzes kunnen maken voor de oudedagsvoorzieningen.

Bent u verwikkelt in een juridische procedure en is een deskundigenrapport noodzakelijk? Ook dan kan Bas Kortenbach u van dienst zijn. Doordat hij bekend is met de officiële positie van de gerechtelijke deskundige in een juridische procedure kan Bas Kortenbach ook als partij deskundige effectiever optreden. Het is mogelijk om een deskundigenrapport op te stellen dat voldoet aan de eisen die de rechter daaraan stelt. Daarmee heeft u een sterke troef in handen in de juridische procedure.

JA, IK WIL CONTACT MET DE GERECHTELIJK DESKUNDIGE PENSIOEN…