Heeft u een pensioen in eigen beheer en is er een berekening van de pensioenvoorziening nodig?

Er zijn meerdere partijen die voor u een DGA pensioenberekening kunnen uitvoeren, maar bij Next Level Pensioenadvies gaan we een stap verder: Behalve dat wij snel en zorgvuldig alle voorkomende pensioenberekeningen maken, geven wij u óók een update over de stand van zaken en eventuele aandachtspunten m.b.t. uw pensioen.

Pensioenberekening en update

Dit kunt u van onze DGA pensioen update verwachten:

  • Analyse van uw pensioenregeling
  • Informatie over de actuele stand van zaken en eventuele aandachtspunten
  • Informatie over de opbouw van uw ouderdomspensioen, het reële partnerpensioen, de fiscale lasten en het benodigde pensioenkapitaal
  • Signalering van eventuele risico’s en manieren om deze te beperken

Second opinion pensioen

Weet u niet zeker of uw pensioendossier op orde is? Schroom dan niet om onze hulp te vragen. Wij stellen onze expertise graag beschikbaar.
lees verder…

Actueel

Hoewel de Wet uitfasering pensioen eigen beheer sinds 2017 van kracht is, dient nog steeds jaarlijks een actuariele pensioenberekening gemaakt te worden als er een pensioen in eigen beheer is. Ook wanneer geen pensioen meer wordt opgebouwd, moet de pensioenvoorziening volgens de Wet op de Inkomstenbelasting nog altijd actuarieel worden berekend.

JA, IK WIL CONTACT MET EEN PENSIOENADVISEUR IN DEN HAAG…