De dagen van het pensioen in eigen beheer zijn geteld. Per 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om nieuwe pensioenrechten in eigen beheer op te bouwen. De reeds opgebouwde pensioenaanspraken blijven bestaan en moeten nog jaarlijks middels de bekende pensioenberekening worden gewaardeerd voor de (commerciële) balans en aangifte vennootschapsbelasting.

Naast het afschaffen van de mogelijkheid om pensioen op de bouwen heeft de overheid twee mogelijkheden geintroduceerd om het pensioen in eigen beheer te beëindigen:

  1. Afkopen van het pensioen waarbij de DGA (samen met de partner!) kan besluiten om het pensioen ineens uit te betalen aan de DGA. Er dient dan direct afgerekend te worden met de fiscus. Daarmee is het pensioen verdwenen
  2. Omzetten in een oudedagsverplichting, de DGA kan besluiten om de pensioenaanspraken om te zetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer. Daarmee wordt het pensioen in eigen beheer feitelijk omgevormd tot een soort lijfrente in eigen beheer. Het kapitaal van de oudedagsverplichting wordt door de BV uitgekeerd vanaf de AOW datum in 20 jaren. De uitkeringen worden belast met loonbelasting.

Over de praktische uitwerking bestaat nog altijd veel onduidelijkheid, vooral als er een partner in het spel is. Toch moeten het uitfaseren vóór het einde van 2019 zijn geregeld. Het is van groot belang duidelijke afspraken te maken over de afkoop van het pensioen in eigen beheer of de omzetting in een oudedagsverplichting en de partnercompensatie die daarbij eventueel een rol speelt. Next Level Pensioenadvies is gespecialiseerd in het eigen beheer pensioen en het uitfaseren daarvan.

Wij adviseren, berekenen en begeleiden zodat ú later een appeltje voor de dorst heeft. In ons advies betrekken we óók uw privésituatie. Tevens signaleren wij risico’s en sturen wij tijdig bij zodat u het pensioen kunt hebben wat u voor ogen heeft.

Lees meer over hoe wij dat doen…

JA, IK WIL CONTACT MET EEN PENSIOENADVISEUR IN DEN HAAG…