Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

ondernemingsraad

Als ondernemingsraad behartigt ú de belangen van de werknemers in uw organisatie. U heeft een belangrijke rol op het gebied van pensioenen. Zo heeft u adviestaken en bij wijzigingen in collectieve pensioenregelingen vaak ook instemmingsrecht. Wat de situatie ook is; u moet in iedere situatie goed beslagen ten ijs komen.

“Ondernemingsraad, wat is uw pensioenvraag?”


Al jaren adviseren en begeleiden wij van Next Level Pensioenadvies diverse ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen.

Wij helpen u bij het uitoefenen van uw taken. Wij informeren, adviseren en begeleiden op het gebied van (collectief) pensioen, wederzijdse rechten en plichten, specifieke regelingen en harmonisatie van pensioenregelingen.

Ondernemingsraad, heeft u een pensioenvraag? Of wilt u als lid van de ondernemingsraad uw pensioenkennis op peil brengen? Wij behandelen al uw pensioenvragen in strikt vertrouwen.


» Ja, namens mijn ondernemingsraad heb ik een pensioen vraag...