Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

Nieuws & achtergrond

AFSTORTEN BIJ PENSIOENVEREVENING EIGEN BEHEER

Rechtbanken door het land brengen nuances aan in de afstortingsverplichting bij verevening van een eigen beheer pensioen. In beginsel kan de ex van de BV vragen haar rechten veillig te stellen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Als de BV niet voldoende geld heeft, kan daarvan worden afgeweken. Zo ook in de casus van Rechtbank Gelderland...
Door Next Level om 07:11
lees meer

TEGEMOETKOMING VUT EN OVERBRUGGINGSPENSIOEN

De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven bereid te zijn om onder voorwaarden goed te keuren dat bestaande VUT-uitkeringsrechten over de periode voorafgaand aan de AOW-ingangsdatum – gespreid kunnen worden uitgekeerd zonder dat de pseudo-eindheffing (VUT-heffing) verschuldigd is. Voor bestaande aanspraken op overbruggingspensioen en prepensioen en voor overbruggingslijfrenten zal een soortgelijke goedkeuring gaan gelden.
Door Next Level om 07:15
lees meer

VERLAGING PENSIOENOPBOUW, NOTA NAV VERSLAG

De Staatssecretaris van Financiën heeft een omvangrijke nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (33 610) naar de Tweede Kamer gestuurd. Negen fracties van de Tweede Kamer hadden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt in de nota gaat de staatssecretaris in op deze vragen.
Door Next Level om 07:06
lees meer

GEEN VOORKOMING DUBBELE BELASTING PENSIOEN UIT BUITENLAND

De Hoge Raad oordeelt dat X geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting heeft voor een deel van zijn pensioenuitkeringen. X heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat in het buitenland daadwerkelijk belasting is geheven over dat deel van die uitkeringen.
Door Next Level om 10:37
lees meer

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE WETGEVING

Onlangs is het wetsvoorstel verlaging maximum opbouwpercentages pensioenen naar de tweede kamer gezonden. Hierbij een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen...
Door Next Level om 11:20
lees meer