Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

nieuws

PENSIOEN PLANNEN 2015 ONZEKER

De kabinetsplannen op de pensioen opbouw vanaf 2015 verder te beperken stuiten op veel kritiek in de eerste kamer. Het debat over de wetsvoorstellen vindt volgende week plaats maar veel partijen zijn kritisch op de plannen
Door Next Level om 06:21
lees meer

PENSIOENFONDS STIPP SCHRIJFT U AAN VOOR VERPLICHTE DEELNAME

Pensioenfonds StiPP benadert u via uw verzekeraar. Het pensioenfonds voor uitzendbureau’s en detacheringsmedewerkers StiPP voert actie via de verzekeringsmaatschappij waar u uw pensioenregeling heeft ondergebracht.
Door Next Level om 11:14
lees meer

WET VERLAGING PENSIOENOPBOUW AANGENOMEN

Op 27 juni 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het wetsvoorstel pensioenaanvullingsregelingen. Alle ingediende amendementen zijn verworpen.
Door Next Level om 07:19
lees meer

AFSTORTEN BIJ PENSIOENVEREVENING EIGEN BEHEER

Rechtbanken door het land brengen nuances aan in de afstortingsverplichting bij verevening van een eigen beheer pensioen. In beginsel kan de ex van de BV vragen haar rechten veillig te stellen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Als de BV niet voldoende geld heeft, kan daarvan worden afgeweken. Zo ook in de casus van Rechtbank Gelderland...
Door Next Level om 07:11
lees meer

TEGEMOETKOMING VUT EN OVERBRUGGINGSPENSIOEN

De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven bereid te zijn om onder voorwaarden goed te keuren dat bestaande VUT-uitkeringsrechten over de periode voorafgaand aan de AOW-ingangsdatum – gespreid kunnen worden uitgekeerd zonder dat de pseudo-eindheffing (VUT-heffing) verschuldigd is. Voor bestaande aanspraken op overbruggingspensioen en prepensioen en voor overbruggingslijfrenten zal een soortgelijke goedkeuring gaan gelden.
Door Next Level om 07:15
lees meer