Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

nieuws

BESLUIT AFSTEMPELEN DGA PENSIOEN

Na eerdere nieuwsberichten over het afstempelen van het DGA pensioen in eigen beheer is er nu duidelijkheid over de voorwaarden. Eind maart 2013 heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd met daarin de voorwaarden waaronder de DGA kan afzien van zijn pensioen in eigen beheer. Volledig bericht ...>
Door Next Level om 10:44
lees meer

VERGUNNING WFT PENSIOENVERZEKERINGEN

Op 28 februari 2013 is door de AFM de vergunning WFT Pensioenverzekeringen verleend aan Next Level Pensioenadvies. Hiermee behoren wij...
Door Next Level om 10:37
lees meer

PENSIOENAKKOORD, EEN OVERZICHT

Met de verschillende wetgevingsronden is voor veel mensen  niet meer geheel duidelijk hoe de zaken er momenteel voor staan. In december 2012 is de stand van zaken als volgt:Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd volgens dit schema Vanaf 1 januari 2014:- AOW leeftijd naar 65jr en 2 mnd- Pensioenleeftijd naar 67 jaar- Maximum opbouwpercentage:-    Eindloon 1,9%-    Middelloon 2,15%-    Beschikbare premie staffels obv mid...
Door Next Level om 13:20
lees meer

SCHULDSANERING BEDRIJVEN AANGESLOTEN BIJ BPF ONMOGELIJK

Een veelvoorkomende manier om een faillissement af te wenden is door een akkoord te sluiten met de schuldeisers van de onderneming. Zij geven daarmee een deel van hun vordering prijs, waardoor de onderneming levensvatbaar voortgezet kan worden en haar schulden kan voldoen. Op deze manier kan vaak een beter resultaat worden behaald dan door een faillissement. Een schuldeisersakkoord kan echter alleen werken indien alle schuldeisers meewerken aan het akkoord. Op dit moment is het niet mogelijk ...
Door Next Level om 13:17
lees meer