Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes

Nieuws & achtergrond

DUBBELE BELASTING OVER PENSIOEN UIT BUITENLAND?

Een pensioengerechtigde ontvangt pensioenen die hij in Venezuela en Brunei heeft opgebouwd. Hij claimt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Dat wordt hem geweigerd. Advocaat Generaal Niessen concludeert...
Door Next Level om 06:43
lees meer

STELLIG VOORNEMEN BLIJFT BELANGRIJK

DGA vangt bot bij opvoeren pensioenvoorziening na einde van het jaar. De Rechtbank Noord Holland oordeelt dat de DGA geen stellig voornemen had voor het pensioen en dat een voorziening dus niet gevormd kan worden. Volledig bericht...>
Door Next Level om 08:30
lees meer

BESLUIT AFSTEMPELEN DGA PENSIOEN

Na eerdere nieuwsberichten over het afstempelen van het DGA pensioen in eigen beheer is er nu duidelijkheid over de voorwaarden. Eind maart 2013 heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd met daarin de voorwaarden waaronder de DGA kan afzien van zijn pensioen in eigen beheer. Volledig bericht ...>
Door Next Level om 10:44
lees meer

VERGUNNING WFT PENSIOENVERZEKERINGEN

Op 28 februari 2013 is door de AFM de vergunning WFT Pensioenverzekeringen verleend aan Next Level Pensioenadvies. Hiermee behoren wij...
Door Next Level om 10:37
lees meer

PENSIOENAKKOORD, EEN OVERZICHT

Met de verschillende wetgevingsronden is voor veel mensen  niet meer geheel duidelijk hoe de zaken er momenteel voor staan. In december 2012 is de stand van zaken als volgt:Vanaf 1 januari 2013 wordt de AOW leeftijd stapsgewijs verhoogd volgens dit schema Vanaf 1 januari 2014:- AOW leeftijd naar 65jr en 2 mnd- Pensioenleeftijd naar 67 jaar- Maximum opbouwpercentage:-    Eindloon 1,9%-    Middelloon 2,15%-    Beschikbare premie staffels obv mid...
Door Next Level om 13:20
lees meer