Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

BRIEF PENSIOEN EIGEN BEHEER WEER UITGESTELD

Het pensioen in eigen beheer van de DGA staat al enkele jaren onder druk. Het Ministerie van Financiën werkt al lange tijd aan het afschaffen van deze fiscale faciliteit. Daarnaast is het de bedoeling dat er een oplossing komt voor bestaande pensioenen in eigen beheer. Op 31 mei 2016 zou Staatssecretaris Wiebes van Financiën de tweede kamer informeren over zijn oplossingsrichting van voorkeur. Wiebes heeft aangegeven dat de  brief over het pensioen in eigen beheer van de DGA nog langer op zich laat wachten.
 
Het probleem met het pensioen in eigen beheer is in de kern dat de reservering die op de balans moet worden gedaan veel hoger is dan de reservering die fiscaal mag worden gedaan. Hierdoor heeft de DGA in veel gevallen eigenlijk geen ruimte om nog dividend uit te keren terwijl daar geen fiscaal voordeel tegenover heeft gestaan.
 
De bedoeling van het Ministerie van Financiën is dat het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Voor bestaande regelingen zal er waarschijnlijk een afkoopregeling komen waarbij de pensioenverplichting kan worden afgekocht als loon. Dit loon zal voor een deel (er wordt gesproken over 30%) worden vrijgesteld. Dit betekent dat 70% van de pensioenverplichting in de loonheffing betrokken. Na deze afkoop is de DGA vrij om de resterende middelen naar eigen inzicht aan te wenden.
 
Op 31 mei 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de tweede kamer geïnformeerd dat het proces om politiek draagvlak te vinden voor de oplossingen langer duurt dan voorzien. Daarom is de brief met de oplossing van zijn voorkeur pas uiterlijk voor het zomer reces te verwachten.

Link naar brondocument

Door Next Level om 08:16