Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

PENSIOEN EIGEN BEHEER, EEN NIEUWE BRIEF

Na enige tijd gedacht te hebben over het omvormen van het pensioen in eigen beheer voor de DGA is een andere faciliteit lijkt nu een duidelijke voorkeur te bestaan voor het afschaffen.

De staatssecretaris merkt nadrukkelijk op deze weg in te willen slaan indien de tweede en eerste kamer daar hun steun aan geven. Hieruit blijkt duidelijk dat het de kamer is die moet aangeven welke richting moet worden gekozen. Dat is logisch aangezien het ook de kamer is geweest die dit heeft geïnitieerd.

Het afschaffen van het pensioen in eigen beheer zal betekenen dat vanaf een bepaald moment geen nieuwe pensioenrechten in eigen beheer meer opgebouwd kunnen worden met toepassing van de fiscale omkeerregel. De fiscale faciliteit zal dus komen te vervallen.

Voor de reeds bestaande pensioenrechten komen er drie opties, aldus de brief:
  1. niets doen en de pensioenrechten handhaven. Mogelijk dat de pensioenrechten nog geïndexeerd mogen worden als dat onderdeel is van de pensioentoezegging. Jaarlijks moet de pensioenverplichting actuarieel worden berekend.
  2. De bestaande pensioenvoorziening omzetten in een DGA FOR (Oudedagssparen in eigen beheer of OSEB). Het systeem waarbij de pensioenaanspraak uitgangspunt is wordt verlaten maar het (fiscale) pensioenkapitaal wordt vast gehouden. Op de pensioendatum moet het kapitaal worden aangewend voor een pensioenuitkering, zoals eerder omschreven in de OSEB variant.
  3. Afkopen van de pensioenrechten. Voor de DGA die definitief af wil van de pensioenvoorziening op de balans zal een afkoopfaciliteit in het leven worden geroepen. Bij afkoop van het pensioen wordt slechts een deel (70%) van de waarde in de belastingheffing betrokken. We hebben dit systeem al eens gezien bij stamrechten in eigen beheer waarbij over 80% werd geheven. VooR zover wij dat na kunnen gaan was dat geen succes.

Onze voorlopige conclusie is dat met deze mogelijkheden er voor elk wat wils is en dat de DGA mag kiezen welke optie hem het beste past. Dat biedt de mogelijkheid om de (fiscale) inkomensplanning invulling te geven rekening houdend met de specifieke situatie van de DGA. Dat brengt echter ook met zich mee dat we nog een lange tijd bezig zullen zijn met de nasleep van het pensioen in eigen beheer.

Link naar brief pensioen eigen beheer 15 maart 2016
Door Next Level om 08:20