Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

DECEMBERBRIEF PENSIOEN EIGEN BEHEER

Op 17 december 2015 is een nieuwe brief verschenen van Staatssecretaris van Financiën Wiebes waarin hij verder ingaat op zijn eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De term oplossing suggereert dat er een probleem is. Voor degenen die daarmee niet bekend zijn volgt hierbij een (zeer) korte samenvatting.

De DGA kan zijn pensioen in de eigen BV opbouwen. Hierbij bouwt de DGA een uitkeringsrecht op en ontstaat bij de BV een uitkeringsverplichting. Om die verplichting te dekken dient de BV een pensioenvoorziening te vormen op de balans. Door verschillende fiscale maatregelen is de fiscaal toegestane pensioenvoorziening slechts een fractie van de commerciële pensioenvoorziening. Met andere woorden de BV heeft een verplichting op de balans waar geen fiscale aftrek tegenover staat en dat is vervelend.

In de brief concludeert Wiebes dat al veel DGA’s zijn gestopt met opbouwen van pensioen in eigen beheer. Ook concludeert hij dat veel adviseurs niet meer adviseren om ermee te starten. “Pensioen in eigen beheer is vandaag de dag eigenlijk niet meer aantrekkelijk”, aldus Wiebes. De reden hiervan ligt in het beleid van Financiën zelf, de almaar veranderende wetgeving, en de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. Als je immers jaar op jaar de fiscale wetgeving wijzigt, daarbij roept dat het pensioen in eigen beheer eigenlijk beter afgeschaft kan worden én de DGA bij iedere misstap in zijn pensioenregeling genadeloos wordt getroffen door de fiscus, dan houden DGA’s het voor gezien, en hun adviseurs gelukkig ook.

Zelf een probleem maken, om vervolgens een heel systeem af te kunnen schaffen, dat is wat hier speelt volgens ons.

 

De oplossingen:

Wiebes presenteert twee oplossingsrichtingen:
  1. Afschaffen
  2. Afschaffen en een alternatief introduceren (OSEB)


Ad 1) Afschaffen

Wiebes stelt voor om elke mogelijkheid voor opbouw van oudedagsvoorziening in eigen beheer af te schaffen, dus ook lijfrentes in eigen beheer worden afgeschaft.
Dit wil hij combineren met een afkoopregeling (liefst eenmalig), waarbij eerst het pensioenrecht wordt verlaagd tot de fiscale voorziening om vervolgens het recht af te kopen tegen heffing over 80%.

Een vergelijkbare regeling gold bij de stamrechten (in eigen beheer) en die was volgens ons geen succes. In onze omgeving kunnen wij nauwelijks gevallen aanwijzen waarbij van deze regeling gebruik is gemaakt, afgezien van kleine stamrechten.

Als de DGA niet afkoopt, blijft het pensioen in eigen beheer bestaan en blijft de huidige wetgeving gewoon gelden. Nieuwe rechten opbouwen mag dan niet meer.

Ad 2) Afschaffen en een alternatief invoeren (OSEB)

De tweede variant is het afschaffen van het pensioen in eigen beheer waarbij de pensioenvoorziening omgezet kan worden in een regeling voor Oudedag Sparen in Eigen Beheer (OSEB dus).

Geen pensioenrechten meer, maar een soort spaarpotje voor de oude dag van de DGA. Op de pensioendatum moet voor het spaarpotje een lijfrente worden aangekocht, bij een bank, verzekeraar of wellicht de eigen BV.

Meer technische details over deze regeling staan in de brief van juli 2015 en in de bijlage bij deze brief van 17 december 2015.

Conclusie

Het pensioen in eigen beheer lijkt op zijn laatste benen te lopen nu vrijwel iedereen het er over eens is dat het in zijn huidige vorm niet langer houdbaar is. Dat het pensioen in eigen beheer niet aantrekkelijk meer is, zouden wij niet durven zeggen. Eerder hebben wij al eens geschreven dat de problemen nagenoeg allemaal door de overheid zelf zijn veroorzaakt. Het belangrijkste probleem (de lage rekenrente) is van tijdelijke aard. Als de kapitaalmarktrente stijgt, zal het verschil tussen de commerciële pensioenvoorziening en de fiscale pensioenvoorziening vanzelf kleiner worden. De eerste tekenen van een rentestijging zijn zichtbaar in de VS, maar dat zal het pensioen in eigen beheer niet meer kunnen redden vrezen wij.
 
Voor de liefhebber is alles terug te lezen via onderstaande link.
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z24869&did=2015D50341
 

Door Next Level om 14:08