Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

PENSIOENKNIP WEER MOGELIJK

Nu moeten mensen die bij een verzekeraar een pensioenkapitaal hebben hun pensioenkapitaal in één keer omzetten in een pensioenuitkering, tegen de dan geldende tarieven en voor een levenslange periode. Door de extreem lage rente is dat op het moment zeer onaantrekkelijk, omdat het leidt tot lagere uitkeringen.

Klijnsma maakt nu op aandringen van onder meer de VVD en D66 tijdelijk mogelijk dat het pensioen voor twee jaar kan worden uitgekeerd en over twee jaar de rest van het pensioen. Daarmee wordt de kans op een hoger pensioen vergroot, omdat de rente tussentijds gestegen kan zijn. Het is echter ook mogelijk dat de rente gedurende die twee jaren daalt en dat het uiteindelijke resultaat slechter is.

Wat ons betreft is het positief dat er een extra mogelijkheid is om in te spelen op de actuele marktomstandigheden. Goed advies is echter geboden. Naast deze pensioenknip is het bijvoorbeeld ook mogelijk de hoogte van de pensioenuitkering te variëren (binnen een bandbreedte van 100:75).
Door Next Level om 06:49