Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

EINDE PENSIOEN EIGEN BEHEER NABIJ?

Na de brief van 5 december 2014 en de nadere uitleg begin dit jaar ziet het er toch uit dat de dagen van het pensioen in eigen beheer voor de DGA zijn geteld. Kennelijk zijn alle partijen het er over eens dat het pensioen in eigen beheer in zijn huidige vorm onhoudbaar is.

Begin mei 2015 zal de staatssecretaris van financien met een nieuwe brief komen waarin de toekomst van het pensioen van de DGA wordt uitgewerkt. Of daarin ook een oplossing komt voor de overgangsproblemen die zijn gesignaleerd is de vraag.

Belangrijke aandachtspunten zijn:
1) de rechten van de partner: Als het pensioen in eigen beheer geen pensioen meer is (en dat is de bedoeling) dan heeft de partner bij echtscheiding geen rechten meer. Voor dit probleem is tot op dit moment nog geen oplossing voor gevonden.
2) de uitkeringsfase: In de eerdere brieven was het uitgangspunt telkens dat een voorziening werd opgebouwd die op de pensioendatum moest worden omgezet in een pensioenuitkering. Dat betekent dat het bedrag van de voorziening moet worden afgestort en dat een grote uitstroom van geld moet plaatsvinden. Dat is natuurlijk niet werkbaar voor de MKB ondernemers. Wij hopen dat de uitkeringsfase beter zal worden geregeld, bijvoorbeeld door afstorting in fasen of door uit te keren vanuit eigen beheer.
Einde_pensioen_eigen_beheer_large
Door Next Level om 12:55