Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

TERECHT SALDOMETHODE TOEGEPAST OP OUD REGIME LIJFRENTE

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht de saldomethode toepast en een bedrag van € 19.156 ter zake van de afkoop van een oud regime lijfrente in de heffing inkomstenbelasting betrekt.

Op grond van de saldomethode kunnen niet afgetrokken lijfrentepremies fiscaal onbelast worden uitgekeerd. Het meerdere (het rendement en het lijfrente kapitaal waarvoor wel premies zijn afgetrokken) is wel belast.

Om de saldomethode te kunnen toepassen is het van groot belang dat u kunt aantonen dat de premie niet zijn afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 2010 geldt een maximum van € 2.269 per jaar wat onder de saldomethode gebracht mag worden.

Voor meer informatie zie ook de site van de belastingdienst
Door Next Level om 07:56