Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

BPF TOETS BEHOORT TOT ZORGPLICHT ACCOUNTANT?

Op 4 juli 2014 heeft de Accountantskamer een klacht behandeld over de zorgplicht van de AA accountant met betrekking tot een BPF toets. De klager verweet de accountant zijn zorgplicht te hebben geschonden door haar niet te wijzen op een verplichte aanstelling bij een BPF.

De Accountantskamer acht het niet ondenkbaar dat op een accountant die een samenstellingsopdracht uitvoert voor een entiteit waaraan werknemers zijn verbonden (en op een accountant die, zoals betrokkene, aanspreekpunt is voor die entiteit), indien zich een situatie voordoet zoals beschreven in paragraaf 14 juncto 13 van NVCOS 4410, de verplichting rust de opdrachtgever/werkgever te attenderen op de mogelijkheid dat de onderneming verplicht is zich aan te sluiten bij een pensioenfonds.

Met andere woorden: het ligt op de weg van de accountant om te toetsen of een client verplicht is aangesloten bij een BPF. In sommige gevallen (zoals onderhavige geval) kan de accountant niet verweten worden dat hij die toets niet heeft gedaan.

bron: accountantskamer nieuws

Bij Next Level Pensioenadvies kunnen wij u helpen met het uitvoeren van de BPF toets.

Door Next Level om 08:59