Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

MEER DUIDELIJKHEID OVER TOEKOMST PENSIOEN EIGEN BEHEER

Op 2 juni 2014 heeft de staatssecretaris van financiën een reactie gegeven op de kamervragen over het pensioen in eigen beheer van de DGA. Deze reactie geeft een vervolg aan de brief van 6 december 2013 waarin de staatssecretaris problemen signaleert en oplossingsrichtingen presenteert.

Dat het pensioen in eigen beheer gaat veranderen staat vrijwel vast. De vraag is alleen hoe? Voor welk alternatief zal men kiezen?


Voor de brief van 6 december klik hier


Na reacties van diverse beroepsorganisaties en kamervragen over het pensioen in eigen beheer, de knelpunten en oplissingsrichtingen, komt staatssecretaris Wiebes nu met een verduidelijking van zijn visie. Ook is er een nieuwe oplossingsrichting in beeld, de beschikbare premieregeling in eigen beheer.


Wiebes geeft nog steeds de voorkeur voor de DGA FOR, een fiscale reserve op de balans van de BV. In een beschikbare premieregeling voor de DGA ziet Wiebes te veel problemen in de uitvoeringssfeer.


Uit het document valt op dat problemen met de door Wiebes voorgestelde DGA FOR onbenoemd blijven. Ik noem:

1) het nu opgebouwde pensioen, zal met de invoering geen pensioen meer zijn. Dat betekent dat er geen pensioenverevening plaats hoeft te vinden bij echtscheiding. Een voordeel voor de DGA, maar een nadeel voor de partner die de rechten in één klap ziet verdwijnen.

2) Wiebes merkt op dat de partner mee moet tekenen voor de overgang naar het nieuwe regime. Ik kan mij niet voorstellen dat een partner dat zou doen aangezien er alleen maar nadelen aan zitten. Dat betekent dat de gewenste overgang niet gaat plaatsvinden (of in ieder geval niet op de juridisch juiste manier).

3) bij het bereiken van de pensioendatum moet de DGA een lijfrente aankopen voor het bedrag van de DGA FOR. Doet hij dat niet dan wordt ie fiscaal gestraft met 20% revisierente. Dit betekent dat uiterlijk op de pensioendatum een grote som geld de onderneming moet verlaten. Veel bedrijven zullen rond de pensioendatum worden overgedragen, een proces waarin het bedrijf relatief kwetsbaar is en kasgeld doorgaans niet overtollig aanwezig. Het past dan niet om een grote uitstroom van geld te verplichten.


De beschikbare premieregeling in eigen beheer zou beter passen. Juridisch gezien blijft het pensioen, dus er zijn minder overgangsproblemen. Fiscaal gezien kan de wetgever een set regels maken waarbinnen het pensioen wordt uitgevoerd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat ook de uitkering in eigen beheer moet kunnen plaatsvinden.


Door Next Level om 08:56