Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

WET VERLAGING PENSIOENOPBOUW DEFINITIEF

Onlangs is duidelijk geworden dat de wet verlaging pensioenopbouw door de eerste kamer zal worden aangenomen. Dat betekent dat de opbouwpercentages voor pensioen per 1 januari 2015 wederom omlaag zullen gaan.

Het maximale opbouwpercentage voor eindloon wordt 1,657% (obv 67 jr)

Het maximale opbouwpercentage voor middelloon wordt 1,875% (obv 67 jr)


Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000,-


Ook de beschikbare premiestaffels, FOR, en jaarruimte berekening worden aangepast aan deze gegevens. De het percentage voor de jaarruimte wordt: 13,8% waarbij tevens het maximum inkomen op € 100.000 wordt gezet.


De FOR dotatie wordt 9,8% met een maximum van € 8.640,-.


Het logische gevolg is dat de bestaande pensioenregelingen moeten worden beoordeeld op fiscale bovenmatigheid. In veel gevallen moet de pensioenregeling vóór 1 januari 2015 worden aangepast.


Door Next Level om 11:30