Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

WAARDERING PENSIOEN EIGEN BEHEER IN JAARREKENING

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft begin 2014 besloten dat het pensioen in eigen beheer in de jaarrekening niet langer mag worden gewaardeerd volgens de fiscale grondslagen. Tot en met 2013 was de fiscale waardering gebruikelijk voor kleine rechtspersonen.

Door de beperkingen in de fiscale wetgeving is de fiscale pensioenvoorziening naar de mening van de Raad voor de Jaarverslaggeving te laag en daarom ongeschikt voor gebruik in de jaarrekening.


Voor boekjaren die starten na 1 januari 2014 moet de commerciële waarde van de pensioenverplichting worden opgenomen in de jaarrekening. De pensioenverplichting wordt daarmee in de meeste gevallen aanzienlijk hoger, hetgeen ertoe leidt dat het eigen vermogen verslechterd.


Dit betekent een grote financiële klap voor veel DGA's met een pensioen in eigen beheer. Door een wijziging in de regelgeving, verslechtert de balans aanzienlijk. Het zal daardoor moeilijker worden om financiering aan te trekken.


Doordat onze pensioenovereenkomsten erop zijn gericht het verschil tussen de commercële en de fiscale waarde minimaal te houden, blijven de gevolgen relatief beperkt. Daarnaast zullen wij zorgvuldig kijken naar de uitgangspunten voor de berekening van de commerciële waarde om een zo goed mogelijke schatting te maken van de waarde van de voorziening.


Wilt u meer weten? neem dan contact met ons op.

Klik hier voor onze nieuwsbrief over dit onderwerp


Klik hier voor het brondocument

Door Next Level om 09:47