Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

CONTOUREN ZZP PENSIOENFONDS WORDEN DUIDELIJK

Op 3 februari is een nadere uitwerking gepubliceerd door de verschillende organisaties die zich inzetten voor het ZZP pensioenfonds. De contouren worden duidelijk.

- Het opgebouwd pensioen is uitgesteld inkomen uit arbeid en wordt als zodanig bij opname belast in box 1.

- De deelnemers kunnen jaarlijks individueel een bedrag inleggen, er is geen sprake van een vastgestelde premie, de regeling kent geen verzekeringselementen.

- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een toezegging met betrekking tot uitkeringshoogte, rendement of indexering.

- Er wordt niet gewerkt met een individueel beleggingsrisicoprofiel en individuele risicoanalyse.

- Tussentijdse opname van opgebouwd Ouderdomspensioen voorafgaande aan de uitkeringsleeftijd is niet mogelijk.


link naar bronducument


Wij leiden uit de berichten af dat het ZZP Pensioenfonds veel zal lijken op de bestaande lijfrente producten, zij het dat er in het fonds collectief wordt belegd.


De eerdere wens om het pensioenvermogen ook te kunnen gebruiken voor inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid lijkt te zijn vervallen. In dat opzicht dus geen verschil met de lijfrente.


Wij zien op dit moment geen voordelen van het ZZP Pensioenfonds boven de reeds bestaande mogelijkheden. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgenDoor Next Level om 08:40