Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

PENSIOENOPBOUW VERDER VERLAAGD VA 2015

Op 20 januari is het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen' ingediend bij de tweede kamer. Dit voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord.


Voor iedereen met een inkomen onder de aftoppingsgrens van
€ 100.000 worden de maximumopbouwpercentages:

- 1,875% voor pensioen op basis van middelloon

- 1,657% voor pensioen op basis van eindloon.


Een soortgelijke aanpassing wordt doorgevoerd voor pensioenregelingen op basis van beschikbare premie.


Zoals gebruikelijk worden ook de fiscale oudedagsreserve en het lijfrentekader in de derde pijler aangepast in lijn met de aanpassingen in de tweede pijler.


Over het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens van
€ 100.000 wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd. Dit geeft de mogelijkheid om met netto geld in box 3 vrijgesteld aanvullend te sparen voor pensioen.

Door Next Level om 08:03