Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

UPDATE WIJZIGINGEN PENSIOENWETGEVING

Per 1 januari 2014 wijzigt de fiscale wetgeving, dat staat vast.


In de wet op de Loonbelasting gaat de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar

Het maximale opbouwpercentage gaat omlaag.


De wetvoorstellen die per 1 januari 2015 zouden moeten ingaan zijn gesneuveld in de Eerste Kamer. De staatssecretaris heeft onlangs aangekondigd dat het kabinet de wetsvoorstellen gaat aanpassen.


Het is vrijwel zeker dat er veranderingen komen die per 1 januari 2015 ingaan. Budgettair gezien is de besparing ingeboekt, dus er zal iets moeten komen en de strekking zal zijn dat we minder pensioen mogen opbouwen. Hoe de wijzigingen er precies gaan uitzien, blijft vooralsnog onduidelijk.


Link naar brief Staatssecretaris


Door Next Level om 08:06