Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

PENSIOENFONDS STIPP SCHRIJFT U AAN VOOR VERPLICHTE DEELNAME

Het pensioenfonds voor uitzendbureau’s en detacheringsmedewerkers StiPP voert actie via de verzekeringsmaatschappij waar u uw pensioenregeling heeft ondergebracht.

Verzekeringsmaatschappij ASR stuurt de door StiPP geselecteerde relaties brieven waarin de StiPP-brief wordt aangekondigd.

In de brief van ASR wordt u geattendeerd op mogelijke verplichtstelling en wordt het invullen van een formulier gestimuleerd. De actie van StiPP is er op gericht om bedrijven op te sporen die verplicht zijn aangesloten bij het fonds.

Het is belangrijk dat u zich laat voorlichten door uw adviseur vóórdat u informatie verstrekt aan StiPP. Mocht er een verplichtstelling bestaan dan is het zinvol om te onderzoeken in hoeverre dit daadwerkelijk moet leiden tot aansluiting bij het pensioenfonds StiPP.

Een onderzoek naar uw werkelijke activiteiten, werknemersbestand, website en KvK kan hier uitsluitsel geven. Next Level Pensioenadvies kan zo’n onderzoek voor u verzorgen.

Indien blijkt dat aansluiting bij het pensioenfonds noodzakelijk is, kan in sommige situaties een vrijstelling worden verkregen. Next Level Pensioenadvies heeft ervaring met het traject om vrijstelling te verkrijgen. Wij hebben al verschillende trajecten met het pensioenfonds StiPP succesvol doorlopen.

Door Next Level om 11:14