Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

WET VERLAGING PENSIOENOPBOUW AANGENOMEN

De Tweede Kamer heeft op 27 juni 2013 ingestemd met het wetsvoorstel verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33610) en het wetsvoorstel pensioenaanvullingsregelingen (33672). Het eerste wetsvoorstel bevat de door het kabinet beoogde wijzigingen in het fiscale kader, het zogenaamde Witteveenkader, voor oudedagsvoorzieningen. Het tweede wetsvoorstel geeft invulling aan het voorstel van de sociale partners het Witteveenkader aan te vullen met excedentregelingen (bestaande uit pensioenexcedentregelingen en lijfrente-excedentregelingen). De bij deze wetsvoorstellen ingediende amendementen zijn verworpen


Belangrijkste feiten:

Vanaf 1 januari 2014:
- Pensioenleeftijd naar 67 jaar
- Maximum opbouwpercentage:
-    Eindloon 1,9%
-    Middelloon 2,15%
-    Beschikbare premie staffels obv middelloon

-    Max pensioengevend salaris € 500.000,-

Door Next Level om 07:19