Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

TEGEMOETKOMING VUT EN OVERBRUGGINGSPENSIOEN

De Staatssecretaris van Financiën is bereid onder voorwaarden goed te keuren dat bestaande VUT-uitkeringsrechten over de periode voorafgaand aan de AOW-ingangsdatum – gespreid kunnen worden uitgekeerd zonder dat de pseudo-eindheffing (VUT-heffing) verschuldigd is. Voor bestaande aanspraken op overbruggingspensioen en prepensioen en voor overbruggingslijfrenten zal een soortgelijke goedkeuring gaan gelden. Aan de goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat de omvang van de bestaande uitkeringsrechten niet mag worden uitgebreid. DE bestaande rechten moeten dus over een langere periode worden uitgesmeerd.


Het spreiden heeft wel tot gevolg dat de maandelijkse uitkeringen lager uitvallen. Verder zullen voorwaarden gelden ten aanzien van de uiterlijke ingangs- en einddatum van de uitkeringen.


Het uitsmeren van de rechten is een mogelijkheid om het inkomensgat in verband met de nieuwe AOW-ingangsdatum op te vangen. De goedkeuring zal – vooruitlopend op wetgeving – worden vastgelegd in een beleidsbesluit.


Document

Door Next Level om 07:15