Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

VERLAGING PENSIOENOPBOUW, NOTA NAV VERSLAG

Kamerstukken II 2012/13, 33610, nr. 8  

De Staatssecretaris van Financi├źn heeft een omvangrijke nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (33 610) naar de Tweede Kamer gestuurd. Negen fracties van de Tweede Kamer hadden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Bij de beantwoording van de vragen waren er nog geen uitkomsten bekend van de door de Stichting van de Arbeid opgerichte werkgroep die probeert een alternatief voor of een aanvulling op voorliggend wetsvoorstel te bedenken. Zodra de Stichting van de Arbeid de Tweede Kamer heeft ge├»nformeerd over de uitkomsten, zal een kabinetsreactie worden gezonden naar de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman legt het wetsvoorstel uitsluitend vast wat de buitengrenzen zijn van het fiscaal gefaciliteerde pensioen. Binnen die grenzen en binnen de grenzen van de Pensioenwet is het in beginsel aan de werkgever(s) en werknemers om in de pensioenregeling afspraken te maken over de gewenste zekerheid en de mate van risico. Verder merkt de staatssecretaris onder meer nog op dat in de Wet aanpassing fiscale behandeling pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) is vastgelegd hoe de AOW-gerechtigde leeftijd tot en met 2023 geleidelijk wordt verhoogd tot 67 jaar. Daarna wordt de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Het jaar waarin wordt besloten de AOW-leeftijd aan te passen ligt 5 jaar voor het jaar waarin de aanpassing daadwerkelijk plaatsvindt. De prognose is dat in 2030 de AOW-leeftijd 68 jaar zal zijn, in 2040 zal die 69 jaar en 3 maanden zijn en in 2050 zal de AOW-leeftijd 70 jaar en 6 maanden zijn.


Document

Door Next Level om 07:06