Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

GEEN VOORKOMING DUBBELE BELASTING PENSIOEN UIT BUITENLAND

In navolging van de conclusie van AG Niessen (zie nieuws 29 april) oordeelt de Hoge Raad dat – nu X een beroep doet op een besluit uit 2002 – het aan X is om aannemelijk te maken dat, en tot welk bedrag, hij gedurende zijn diensttijd in het buitenland pensioenpremies heeft betaald waarvoor hij geen aftrek heeft genoten.


Niet in alle landen zijn de premies voor opbouw van pensioenen aftrekbaar. Meestal is in dergelijke landen ook de pensioenuitkering niet belast. In Nederland kennen we de omkeerregel (premies aftrekbaar, uitkeringen belast).


De pensioenuitkering werd in Nederland genoten en dus belast. Als die heffing onterecht is omdat de premies nimmer in aftrek zijn gebracht in het buitenland, kan dubbele belastingheffing worden voorkomen. De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat inderdaad de premies niet tot enige aftrek hebben geleid. Dat is in dit geval niet gelukt.


Wij adviseren alle stukken met betrekking tot uw pensioen te bewaren. De looptijd van een pensioenregeling beslaat vaak tientallen jaren. Het kan van belang zijn om over de oude gegevens te kunnen beschikken.

Door Next Level om 10:37