Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE WETGEVING

Overzicht wijzigingen in fiscale wetgeving pensioenen

Onlangs is het wetsvoorstel ingediend om de fiscale ruimte voor pensioenopbouw te beperken ingaande 1 januari 2015. Hierbij zenden wij u een overzicht van de geplande wijzigingen:

 

Huidige situatie (2013)

> AOW leeftijd :  65 jr. 1 mnd
> Pensioenleeftijd: 65 jr.
> Max opbouwpercentage:

- eindloon: 2%
- middelloon: 2,25%

> Beschikbare premie:

maximum op basis van 70% eindloon te behalen in 35 jaar.

> Max pensioengevend loon

€ 500.000 (daarboven aanvullende werkgevers heffing). 

 

Vanaf 1 januari 2014 

> AOW leeftijd :  65 jr. 2 mnd
> Pensioenleeftijd: 67 jr.
> Max opbouwpercentage:

- eindloon: 1,9%
- middelloon: 2,15%

> Beschikbare premie:

maximum op basis van 70% eindloon te behalen in 37 jaar.

 > Max pensioengevend loon:

€ 500.000 (daarboven aanvullende werkgevers heffing).

 

Vanaf 1 januari 2015 (gepland)

> AOW leeftijd :  65 jr. 3 mnd
> Pensioenleeftijd:  67 jr.
> Max opbouwpercentage:

- eindloon: 1,55%
- middelloon: 1,75%

> Beschikbare premie:

maximum op basis van 70% middelloon te behalen in 40 jaar.

> Max pensioengevend loon:

€ 100.000 (daarboven is de pensioenregeling onzuiver).


Uitstellen en vervroegen van de pensioendatum blijft mogelijk.

Door Next Level om 11:20