Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

DUBBELE BELASTING OVER PENSIOEN UIT BUITENLAND?

Advocaat Generaal Niessen concludeert dat X geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor een deel van zijn pensioenuitkeringen. X heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat in het buitenland daadwerkelijk belasting is geheven over dat deel van die uitkeringen.


De pensioenaanspraken van X zijn deels opgebouwd in de jaren dat X in Venezuela en Brunei heeft gewerkt. X heeft in zijn IB-aangiften vanaf 1996 voor een deel van zijn pensioenuitkering aftrek ter voorkoming van dubbele belasting geclaimd. Voor 2006 is de geclaimde aftrek niet verleend.


In geschil is of X voor 2006 recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor een deel van zijn pensioeninkomsten. Rechtbank en Hof 's-Gravenhage oordelen dat X geen recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. X heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat, in verband met de verkrijging van de pensioenaanspraken in het buitenland, daadwerkelijk belasting is geheven die naar aard en strekking overeenkomt met de LB of de IB.


Advocaat-generaal (A-G) Niessen is het met het hof eens dat – nu X een beroep doet op een besluit uit 2002 – het aan X is om aannemelijk te maken dat, en tot welk bedrag, hij gedurende zijn diensttijd in het buitenland pensioenpremies heeft betaald waarvoor hij geen aftrek heeft genoten. De A-G adviseert de Hoge Raad dan ook om het beroep in cassatie van X ongegrond te verklaren.


Tip: als je een beroep doet op een vrijstelling of vermindering van belasting, dan heb je doorgaans daarvoor ook de bewijslast. Je moet aannemelijk kunnen maken dat je recht hebt op de vermindering. Daarom is het van belang dat je de relevante stukken bewaart.

Door Next Level om 06:43