Next_level_groot
pensioenadvies 070 7 62 02 00
Header_eyes
TERUG NAAR OVERZICHT

BESLUIT AFSTEMPELEN DGA PENSIOEN

Met de invoering van het Belastingplan 2013 is een regeling geïntroduceerd die het voor de dga mogelijk maakt om zonder heffing van loonbelasting en revisierente af te zien van in eigen beheer opgebouwd pensioen (artikel 19b negende lid Wet op de loonbelasting 1964). Zoals destijds aangekondigd worden de voorwaarden voor deze regeling uitgewerkt in een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2013.


Link naar brondocument

Door Next Level om 10:44